Karz hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl
Ortaça aýlyk tölegiňiz: 0

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

18.06.2021

Aşgabat, 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 18-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda
döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna
garaldy....

Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň mejlisi

11.06.2021

Aşgabat, 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 11-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.
Mejlisde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe
...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

04.06.2021

Aşgabat, 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 04-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda
halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetiren
işleriniň...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

24.05.2021

Aşgabat, 2021-nji ýylyň maý aýynyň 24-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň ak mermerli paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllyk şanly baýramyna bagyşlanan giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe meselelere...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

21.05.2021

Aşgabat, 2021-nji ýylyň maý aýynyň 21-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda
döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, milli ykdysadyýetiň esasy
...

Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Rustam Minnihanow hyzmatdaşlygy ösdürmegiň
geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

17.05.2021

Aşgabat, 2021-nji ýylyň maý aýynyň 17-i (TDH). Şu gün paýtagtymyzda hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa
Federasiýasynyň Tatarystan...

Ministrler Kabinetiniň we Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň göçme mejlisi

14.05.2021

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy, 2021-nji ýylyň maý aýynyň 14-y (TDH).Şu gün hormatly
Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş sapary bilen gelip, «Awaza»
milli syýahatçylyk zolagynda Ministrler...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

07.05.2021

Aşgabat, 2021-nji ýylyň maý aýynyň 07-y (TDH).Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň milli ykdysadyýetimiziň
pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine bagyşlanan mejlisini
geçirdi....

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

30.04.2021

Aşgabat, 2021-nji ýylyň aprel aýynyň 30-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli wajyp meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy, milli ykdysadyýetimiziň esasy...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň iki palatasynyň bilelikdäki birinji mejlisini geçirdi

14.04.2021

Aşgabat, 2021-nji ýylyň aprel aýynyň 14-i (TDH). Şu gün paýtagtymyzda Halk Maslahatynyň Diwanynyň ajaýyp binasynyň açylyş dabarasy boldy hem-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň täze palatasynyň birinji çagyrylyşynyň...

Biziň hyzmatlarymyz