Karz hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl
Ortaça aýlyk tölegiňiz: 0

Bankyň hyzmatlary

  • Edara görnüşli taraplara we fiziki şahslara kredit (karz) bermek;
  •  «Ýanardag» we «Western Union» elektron pul geçirimleri;
  •  «Altyn Asyr» we «MasterCart» elektron tölegleri;
  • Faktoring we lizing boýunça amallar;
  • Bank kepilliklerini bermek; 
  • Milli we daşary ýurt walýutasynda depozit goýumlarynyň dürli görnüşleri;
  • ”SWIFT” halkara töleg ulgamy boýunça daşary ýurtlara tölegler;
  • Akkreditiw boýunça hyzmatlar;
  • Pulhana hyzmatlary;
  • Hasaplaşyk-töleg amallary we başg.

Biziň hyzmatlarymyz