Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

18.06.2021

Aşgabat, 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 18-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda
döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna
garaldy....

Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler kabinetiniň mejlisi

11.06.2021

Aşgabat, 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 11-i (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.
Mejlisde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe
...

Karz hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl
Ortaça aýlyk tölegiňiz: 0
Bankyň hyzmatlary
Bankyň sylag bermesi
Bankomatlaryň we terminallaryň salgylary
Bank kepillikleri

Biziň hyzmatlarymyz