Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

17.07.2021

Aşgabat, 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 17-y (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda öňde duran
wezipeler hem-de şu ýylyň ikinji ýarymy üçin daşary syýasy işler, şeýle hem ýurdumyzyň
...

Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

16.07.2021

Aşgabat, 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 16-y (TDH).Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda
döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe
...

Karz hasaplama

Walýuta
Göterim
Jemi pul
Ýyl
Ortaça aýlyk tölegiňiz: 0
Bankyň hyzmatlary
Bankyň sylag bermesi
Bankomatlaryň we terminallaryň salgylary
Bank kepillikleri

Biziň hyzmatlarymyz